Tổng đài Panasonic KX-TES824 (6-24)

8,855,000.00

Tổng đài Panasonic KX-TES824 (6-24) thuộc model Panasonic KX-TES824 (6-24), gồm 06 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext).

Danh mục: