Tổng đài Panasonic KX-TES824 (6-16)

6,473,000.00

Tổng đài Panasonic KX-TES824 (6-16), thuộc model Panasonic KX-TES824, cấu hình với 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8CO và 24 Ext).

Danh mục: