Tổng đài Panasonic KX-TES824 (5-16)

6,314,000.00

Tổng đài panasonic KX-TES824 (5-16)  thuộc model Panasonic KX-TES824, cấu hình gồm 5 trung kế vào và 16 đầu ra (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext).

Danh mục: