Tổng đài Panasonic KX-TES824 (3-8)

3,888,500.00

Tổng đài Panasonic KX-TES824-3-8 là tổng đài gồm 3 trung kế và 8 line nhánh, công suất thoại 100%, Tích hợp sẵn 1 kênh DISA trả lời tự động.

Danh mục: