Tổng đài Panasonic KX-TES824 (3-16)

6,270,000.00

Tổng đài Panasonic KX-TES824 (3-16) thuộc model Panasonic KX-TES824 gồm trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24).

Danh mục: