Tổng đài Panasonic KX-TDE100

    0.00

    Tổng đài Panasonic KX-TDE100 khung chính tổng đài bao gồm: Card IPCMPR có sẵn 2 port LAN, khe cắm card DSP, 6 khe mở rộng vật lý dùng cho card CO, EXT hoặc card Option, 8 khe ảo dùng cho 4 IP Trunk, 4 IP Ext.

    Danh mục: