Tổng đài Panasonic KX-TDA600-16-8

    0.00

    Tổng đài Panasonic KX-TDA600 gồm 16 trung kế, 8 thu bao hỗn hợp, 01 khung chính, 01 card nguồn KX-TDA0103, card KX-TDA6181, …

    Danh mục: