Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-96)

0.00

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D (8-96), 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ.

Danh mục: