Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-88)

0.00

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-88) gồm 8 trung kế và 88 máy lẻ, khả năng mở rộng 128 máy lẻ.

Danh mục: