Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-64)

0.00

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-64) gồm 8 trung kế và 64 máy nhánh, khả năng mở rộng tối đa 112 đường trung kế vào, 120 máy nhánh, 64 trung kế IP.

Danh mục: