Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-56)

0.00

Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-56 gồm 8 trung kế và 56 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ.

Danh mục: