Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-40)

0.00

Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-40 khả năng mở rộng tối đa 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ.

Danh mục: