Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-112)

0.00

Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-112 với 8 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, Khung chính Panasonic KX-TDA100D

Danh mục: