Tổng đài Panasonic KX-TDA100D (8-104)

0.00

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D (8-104), 8 đường vào bưu điện ra 104 máy nhánh, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy nhánh, nâng cấp 112 trung kế.

Danh mục: