Tổng đài Panasonic KX-NS300 ( 6-132)

0.00

Panasonic KX-NS300 (6-124) là tổng đài IP với 6 trung kế, 120 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital).

Danh mục: