Tổng đài Panasonic KX-NS300 (6-120)

0.00

Panasonic KX-NS300 (6-120) thuộc dòng Panasonic KX-NS300, có thể nâng cấp 16 kênh IP trunk (H323/SIP) và 32 máy nhánh IP (chuẩn H323 hoặc SIP).

Danh mục: