Tổng đài Panasonic KX-NS300 (6-116)

0.00

Panasonic KX-NS300 (6-116) là tổng đài vơi 6 trung kế,112 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital), chuẩn H.323 và SIP.

Danh mục: