Tổng đài Panasonic KX-NS300 (48-120)

0.00

Panasonic KX-NS300 (48-120) cấu hình 48 trung kế analog, 2 máy nhánh Digital, 120 máy nhánh analog, nâng cấp 142 trung kế, 162 máy nhánh.

Danh mục: