Tổng đài Panasonic KX-HTS824-8-24 máy nhánh

0.00

Tổng đài KX-HTS824-8-24 là vừa tổng đài Analog, vừa là tổng đài IP với cấu hình 08 trung kế, 24 máy nhánh, tích hợp sẵn 06 SIP Trunk, hiển thị số điện thoại gọi đến.

Danh mục: