Tổng đài Panasonic KX-HTS824-6-16

0.00

Tổng đài panasonic KX-HTS824-6-16 cấu hình 06 trung kế-16 máy nhánh Analog, mở rộng 08 trung kế-24 máy nhánh analog, 06 SIP Trunk (G.711), 04 SIP Trunk (G.729a)-24 SIP Extensions

Mã: KX-HTS824 Danh mục: