Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-24

0.00

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính …

Danh mục: